Tåg

1. I den här serien bygger jag upp en bild av hur Europa bygger tåg.

1.1. Det går i en rasande fart.

1.2. Ibland uppstår konflikter.

1.3. Olika regioner är olika snabba.

Author: Mats Tage Axelsson

Created: 2023-08-13 Sun 18:35